System Zapewnienia Jakości

W GTX HANEX PLASTIC funkcjonuje Dział Zapewnienia Jakości. Jego zadaniem jest pełna kontrola surowców oraz całkowite śledzenie produktu, tzw. “traceability”. Właściwe funkcjonowanie Działu gwarantuje zachowanie wysokiej jakości i niezawodności produktów oferowanych przez naszą firmę.

Firma posiada:
  • wdrożony i certyfikowany brytyjski standard BRC Packaging and Packaging Materials v 6
  • system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP
  • system GMP, zapewniający wysoką jakość i czystość użytych surowców oraz komponentów gotowego produktu
  • system GHP oznaczający Dobrą Praktykę Higieniczną
  • minimum 2 poziomy kontroli wyrobów gotowych
  • świetnie wyszkolony zespół z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży folii, butelek i preform PET
  • kontrola 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
  • rozbudowany program SPC
  • wyposażenie kontrolno-pomiarowe regularnie wzorcowane, legalizowane oraz kalibrowane