Oferta dla firm

Oferujemy wykonywanie poniższych badań laboratoryjnych, przy wykorzystaniu wysokiej klasy sprzętu kontrolno-pomiarowego:
 • Stężenie acetaldehydu w matrycy PET (granulat, regranulat, preforma, butelka) – metoda własna oparta na ASTM F2013-10
 • Właściwości mechaniczne folii z tworzyw sztucznych przy statycznym rozciąganiu wg PN-EN ISO 527
 • Współczynniki tarcia statycznego i dynamicznego wg PN-EN ISO 8295
 • Siła połączenia folii laminowanych wg PN 88 C-89099
 • Wytrzymałość osiowa butelek (‘’top-load’’) – metoda własna
 • Inne badania właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych opakowań – wg ustaleń
 • Lepkość istotna (Intrinsic Viscosity), współczynniki szybkości płynięcia PET – wg PN-EN ISO 1133
 • Właściwości termiczne tworzyw sztucznych (temp. zeszklenia, zimnej i gorącej krystalizacji, płynięcia, stopień krystaliczności) – metoda własna oparta na PN-EN ISO 11357
 • Obserwacje mikroskopowe opakowań i wyrobów z tworzyw sztucznych (powiększenia 50x, 100x, 200x, 500x) – metoda własna
 • Barwa w przestrzeni CIElab i innych, widma VIS w przedziale długości fal 360-780 nm, współczynnik zamglenia ‘’Haze’’ opakowań i niektórych surowców – metoda własna, aparat zgodny z ASTM D-1003-00
 • Ocena wymiarów, grubości ścianek i masy opakowania – metoda własna
 • Wilgotność powierzchniowa surowców i wyrobów z tworzyw sztucznych – metoda własna (wagosuszarka)
 • Testy szczelności opakowań w komorze próżniowej (minimalne ciśnienie 250 mbar) – wg ustaleń
 • Stabilność wymiarowa folii z tworzyw sztucznych wg DIN 53377

Z uwagi na charakter działalności, nasze laboratorium nie posiada certyfikatu akredytacji. W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z Działem Zapewnienia Jakości lub R&D.