Misja

Naszą misją jest tworzenie nowoczesnych opakowań. Najwyższą wartością – rozwój. Relacje z klientami budujemy na podstawie wzajemnego zaufania i dostarczania najlepszych rozwiązań biznesowych. Pamiętamy również o środowisku.

Jednym z najważniejszych kierunków strategii naszej firmy jest produkcja opakowań przy zastosowaniu logistyki odzysku, oparta na racjonalnym planowaniu, składowaniu i skutecznej kontroli przepływu surowców, półproduktów i produktów gotowych. Doskonale godzimy potrzeby rynku z ekologicznymi formami produkcji opakowań z tworzyw sztucznych chroniąc przy tym środowisko naturalne.

Przyszłość tworzą cele

Dzięki jasno określonym i konsekwentnie realizowanym celom, kreujemy rzeczywistość. Wierzymy, że inwestycje w nowoczesne technologie, a także tworzenie innowacyjnych produktów zaprocentują najlepszymi rozwiązaniami na rynku opakowań PET, nie tylko w Polsce.

Rzetelność procentuje

Naszym klientom dostarczamy zawsze więcej niż oczekują, wiedząc, że długofalowe, trwałe relacje wymagają czasu i zaufania. Efektywną pracą obniżamy koszty własne do minimum. Sami wpływamy na poprawę organizacji pracy i modyfikację procedur, wiedząc, że zawsze można zrobić coś lepiej. To zawsze procentuje.