Laboratorium

Posiadamy specjalistyczne laboratorium wyróżniające się bogatym i nowoczesnym wyposażeniem, pozwalającym wykonywać szeroki wachlarz pomiarów i badań opakowań z tworzyw sztucznych:
 • Chromatograf gazowy z automatycznym podajnikiem próbek ‘’head space’’ i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym GC-FID Perkin Elmer – określanie stężenia acetaldehydu i substancji lotnych w matrycy PET
 • Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa Zwick/Roell – szerokie spektrum pomiarów właściwości mechanicznych i wytrzymałościowych różnych typów opakowań i folii
 • Plastometr Dynisco – badanie właściwości reologicznych stopionego tworzywa PET i innych polimerów
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC Netzsch – szerokie spektrum właściwości termicznych oraz stopnia krystaliczności tworzyw sztucznych
 • Mikroskop optyczny/polaryzacyjny Nikon z mikrotomem Leica i kamerą cyfrową – obserwacja struktury opakowań i mikrostruktury polimerów
 • Spektrofotometr HunterLab – badanie właściwości optycznych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Grubościomierze magnetyczne Elektrophysik – pomiar grubości ścianek opakowań
 • Wagosuszarka Radwag – oznaczanie wilgotności surowców i wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Suszarki Memmert oraz Salvislab z pompą próżniową – przygotowywanie próbek, testy szczelności
 • Tester gęstości nasypowej Coesfeld – gęstość nasypowa surowców (granulaty, regranulaty, płatki, przemiały)
 • Miernik rezystywności Labeohm – rezystywność powierzchniowa folii
 • Podstawowy sprzęt kontrolno-pomiarowy: ocena wymiarów i podstawowych cech jakościowych opakowań