Ekologia

Dbałość o środowisko naturalne jest naszym priorytetem.

Posiadamy coraz lepsze rozwiązania dotyczące recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. Jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy linię produkcji folii z recyklatów PET, wytwarzając na ich bazie wyroby o charakterze rynkowym.
Jesteśmy producentem folii trójwarstwowej R-PET składającej się w 70% z materiałów PET z recyklingu pokonsumenckiego PCR (Post Consumer Recycling) i poprzemysłowego PIR (Post Industrial Recycling). Unikalna kompozycja folii (dopuszczona do kontaktu z żywnością) pozwala na spełnienie wymagań Dyrektywy 10/2011/UE i Rozporządzenia WE 1935/2004, dzięki obecności bariery funkcjonalnej. Jej doskonałe właściwości zostały również potwierdzone przez badania w niezależnych jednostkach, m.in. w COBRO.

Mając na uwadze efektywność i względy ekonomiczne, nasza firma wykorzystuje możliwości recyklingu mechanicznego opakowań PET. Dbamy także, by nasi kontrahenci otrzymali gotowe rozwiązania związane z logistyką odzysku.

Wszystkie surowce i wyroby Hanex w pełni odpowiadają wymaganiom Dyrektywy 94/62/WE i są całkowicie przydatne do recyklingu. To jedno z najważniejszych wymagań dla naszych produktów i jeden z punktów „Polityki Jakości” Hanex’u.

Prowadzimy selektywną zbiórkę odpadów oraz ewidencjonujemy ich przekazywanie do recyklingu lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia. Współpracujemy także z organizacją odzysku zapewniając dzięki temu wymagany prawem poziom odzysku poszczególnych typów opakowań, a także partycypując w kosztach prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Nowoczesne technologie stosowane w GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. nie są źródłem emisji znacznych ilości gazów i pyłów do powietrza. Posiadamy jednak konto w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), gdzie regularnie składamy raporty w zakresie emisji.

Dokładamy wszelkich starań aby gospodarka odpadami opakowaniowymi odpowiadała najnowszym światowym trendom. Przetwarzamy odpady PET w surowce zużywane w naszym zakładzie, co bezpośrednio i znacząco redukuje ilość odpadów trafiających na składowiska. W ten sposób realizujemy strategię minimalizowania negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko z myślą o kolejnych pokoleniach.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA (kliknij by pobrać dokument)