Kontakt

Skontaktuj się z nami

GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: +48 32 268 39 00
kontakt@hanex.com.pl

NIP: 782-00-21-269
KRS: 0000183054

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 735 000 zł

DZIAŁ SPRZEDAŻY

MAGDALENA MILEWSKA

Kierownik Działu Customer Service
mobile: +48 508 332 408
magdalena.milewska@hanex.com.pl

KAMILA OLEKSIEWICZ

Specjalista ds. sprzedaży dz. butelek
mobile: +48 782 702 992
kamila.oleksiewicz@hanex.com.pl

DOROTA KADŁUBIEC

Specjalista ds. sprzedaży dz. folii
mobile: +48 885 800 434
dorota.kadlubiec@hanex.com.pl

AGNIESZKA WANIEK

Specjalista ds. sprzedaży dz. preform
mobile: +48 609 809 193
agnieszka.waniek@hanex.com.pl