Działalność badawcza

Przekonaliśmy się wielokrotnie, że tylko stały rozwój, a także ciągłe inwestycje w badania dają możliwość utrzymania wysokiej pozycji na rynku.

Swoją działalność badawczo-rozwojową Hanex prowadzi we współpracy z wiodącymi firmami, uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, m.in. z Politechniką Poznańską, Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań (COBRO), Politechniką Śląską, oraz innymi ośrodkami polskimi i zagranicznymi.