Działalność badawcza

Stały rozwój i ciągłe inwestycje w badania to nasz klucz do utrzymania wysokiej pozycji na rynku.

Swoją działalność badawczo-rozwojową Hanex prowadzi we współpracy z wiodącymi firmami, uczelniami i ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, m.in. z Politechniką Poznańską, Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Opakowań (COBRO), Politechniką Śląską.