Regranulat PET używany do produkcji butelek – jak powstaje i dlaczego ten proces jest tak ważny dla środowiska?

Recykling mechaniczny opakowań PET to proces przetwarzania zużytych butelek i innych opakowań wykonanych z PET na nowe materiały, które mogą być ponownie wykorzystane w produkcji. Ten rodzaj recyklingu jest jednym z najpowszechniej stosowanych metod odzyskiwania tworzyw sztucznych i obejmuje szereg etapów, które pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości surowca wtórnego rPET.

Regranulat PET, znany również jako rPET, odgrywa ważną rolę w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym i zmniejszaniu negatywnego wpływu odpadów na środowisko naturalne. Proces pozyskiwania regranulatu PET z odpadów pozwala na ponowne wykorzystanie tego cennego surowca, redukując zależność od paliw kopalnych i ograniczając ilość odpadów trafiających na składowiska śmieci lub do oceanów. W niniejszym artykule przybliżymy, jak przebiega ten proces.

Etapy pozyskiwania regranulatu PET

Pozyskiwanie regranulatu PET z odpadów, takich jak zużyte butelki plastikowe, jest złożonym procesem składającym się z wielu etapów. Każdy z tych etapów odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości surowca wtórnego, który może być ponownie wykorzystany do produkcji nowych opakowań i innych wyrobów. Oto najważniejsze etapy wspomnianego procesu:

1. Selektywna zbiórka odpadów i ich segregacja

Proces rozpoczyna się od selektywnej zbiórki butelek PET. Każda osoba korzystająca z butelek PET powinna zadbać o odpowiednią segregację odpadów. Dla tworzyw sztucznych z reguły przeznaczone są pojemniki oznaczone na żółto. Następnie, zebrane odpady są transportowane do zakładów recyklingowych, gdzie przeprowadzana jest ich dokładna segregacja. Odbywa się ona zwykle przy użyciu nowoczesnych maszyn, które dzielą odpady na podstawie rodzaju tworzywa, koloru i innych cech fizycznych.

2. Mycie i usuwanie zanieczyszczeń

Zebrane butelki PET są poddawane procesowi mycia i czyszczenia z etykiet, resztek kleju i zawartości. Proces ten zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo surowca do dalszego przetwarzania.

3. Mielenie i suszenie

Po dokładnym oczyszczeniu, butelki są mielone na małe płatki, za pomocą specjalnych młynów. Mielenie jest istotnym etapem, ponieważ mniejsze fragmenty, zwane fleksem, łatwiej poddają się dalszej obróbce i umożliwiają uzyskanie jednorodnego regranulatu. Fleks jest suszony w celu usunięcia wilgoci, co może wpłynąć na jakość regranulatu. Proces suszenia odbywa się w specjalnych suszarkach, które zapewniają odpowiednią temperaturę i cyrkulację powietrza.

4. Topienie i filtracja

Suchy fleks PET jest topiony w specjalnych maszynach, gdzie jest ogrzewany do temperatury powyżej 260°C. Stopiony polimer jest następnie filtrowany w celu usunięcia pozostałych zanieczyszczeń. Płatki są poddawane tzw. procesowi odgazowania, który polega na usunięciu lotnych zanieczyszczeń, takich jak pozostałości klejów czy farb. Płatki są podgrzewane i mieszane w próżni, co pozwala na odparowanie niepożądanych substancji.

5. Granulacja

Oczyszczony, stopiony polimer PET jest gotowy do granulacji. Płatki PET są poddawane procesowi wytłaczania, który polega na ich uplastycznieniu i przepuszczeniu przez specjalne dysze w celu uzyskania jednorodnych granulek. Wytłaczanie odbywa się w wysokiej temperaturze, która topi płatki i pozwala na ich formowanie w granulki o jednolitej wielkości i kształcie. Po wytłoczeniu, gorące granulki są schładzane przy użyciu chłodnej wody lub powietrza. Chłodzenie jest niezbędne, aby zapewnić odpowiednią twardość i stabilność granulek. Następnie granulki są cięte na odpowiednią długość za pomocą specjalnych noży.

6. Pakowanie i dystrybucja

Gotowy regranulat PET jest pakowany i dystrybuowany do producentów butelek, opakowań i innych wyrobów z tworzyw sztucznych, gdzie jest ponownie przetwarzany na nowe produkty.

Znaczenie recyklingu PET dla środowiska

Recykling PET i produkcja rPET ma niebagatelne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego i promowania zrównoważonego rozwoju. Oto główne korzyści, jakie przynosi wykorzystanie regranulatu PET w produkcji butelek:

  • Redukcja zużycia surowców naturalnych – wykorzystanie regranulatu PET zmniejsza zapotrzebowanie na nowe surowce pochodzące z paliw kopalnych, co przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.
  • Zmniejszenie ilości odpadów na wysypiskach – butelki PET są jednymi z najczęściej wyrzucanych odpadów, które mogą zalegać na wysypiskach. Recykling butelek pozwala na ich ponowne wykorzystanie i zmniejszenie obciążenia dla środowiska.
  • Ochrona ekosystemów morskich – produkcja regranulatu PET pomaga zmniejszyć ilość odpadów plastikowych trafiających do oceanów i mórz, co chroni życie morskie i przyczynia się do zachowania bioróżnorodności.
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych – proces recyklingu PET generuje znacznie mniejszą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z produkcją nowego tworzywa sztucznego z surowców kopalnych.

Warto zaznaczyć, że recykling PET jest pierwszym uregulowanym prawnie procesem recyklingu tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej, co sprawia, że jest najlepiej rozwinięty i dopracowany technicznie w aspekcie jakości i bezpieczeństwa, a także zrównoważonego rozwoju.

< Wróć