Hanex employees speakers at Poznań University of Technology

We are pleased to share with you the information that Konrad Mączka MEng., Manager of the GTX Hanex Plastic Laboratory, and Michał Grzelak MEng., Quality, Director of Research and Development at GTX Hanex Plastic, were invited to by the authorities of Poznań University of Technology to give talks during one of the lectures organised by the Mechanical Engineering Department.

The lecture cycle consisted of a four-hour block of classes conducted by specialists representing a wide range of industry. Konrad Mączka and Michał Grzelak spoke on the subject of “PET Polymer Packaging Materials”. The audience consisted of 3rd year students of NanoBioTech Interdisciplinary Doctoral Studies. “We feel honoured to be able to participate in this type of lecture, sharing our knowledge with young people who are starting out on their career path in industry. They are the ones with the greatest influence on the future direction of technological progress,” says Konrad Mączka.

The NanoBioTech Interdisciplinary Doctoral Studies are run jointly by Poznań University of Technology, the Karol Marcinkowski Medical University in Poznań, and the Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences.

Cykl wykładów złożony był z czterogodzinnego bloku zajęć prowadzonych przez specjalistów reprezentujących szeroko pojętą branżę przemysłu. Panowie – Konrad Mączka oraz Michał Grzelak wypowiadali się w obszarze ”Polimerowe materiały opakowaniowe PET”. Słuchaczami byli studenci III roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich NanoBioTech. „Czujemy się wyróżnieni mogąc uczestniczyć w tego rodzaju wykładzie i dzieląc się wiedzą z młodymi ludźmi, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową w branży przemysłu. To oni mają największy wpływ na kierunek rozwoju technologii w przyszłości” – mówi Konrad Mączka.

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech prowadzone są wspólnie przez Politechnikę Poznańską oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

< Back