Контактная информация

Связаться с нами

GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 7
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: +48 32 268 39 00
kontakt[at]hanex.com.pl

NIP: 782-00-21-269
KRS: 0000183054

Sąd Rejonowy Katowice — Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 735 000 zł

Отдел продаж

MAGDALENA MILEWSKA

Начальник Отдела Обслуживания Клиента
mobile: +48 508 332 408
magdalena.milewska[at]hanex.com.pl

KAMILA OLEKSIEWICZ

Специалист по вопросам продаж бутылок
mobile: +48 782 702 992
kamila.oleksiewicz[at]hanex.com.pl

EWELINA KOŁODZIEJ

Специалист по вопросам продаж бутылок
mobile: +48 664 005 840
ewelina.kolodziej[at]hanex.com.pl

AGNIESZKA WANIEK

Специалист по вопросам продаж преформ
mobile: +48 609 809 193
agnieszka.waniek[at]hanex.com.pl